×
NGJARJET
<
Dhjetor, 2023
>
DI MA ENJ PR SH
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
REZULTATI I ANKETAVE

Fermerë të dashur, çfarë lloj media-burime te informimit përdorni për marrjen e informatave në bujqësi?

MOTI

KONSPEKT

Agroportal-ks ofron informata reale rreth zhvillimeve të fundit të bujqësisë në vend dhe rajon, por  krijon edhe mundësi lidhjeje në mes të  personave kryesor të sektorit adekuat për nevoja të fushëveprimit. Informacioni i ofruar është  i qartë  dhe i nxjerrë nga burime të publikuara dhe të sakta. Duke u orientuar kah kërkesat e komunitetit bujqësor për njohuri të reja rreth fushëveprimit të tyre,  Agroportal-ks i inicuar nga KEP Trust ofron këshilla dhe bashkëpunim përmes kategorive të veçanta:  

Agro-praktika: Duke përdorur këtë kategori, prodhuesit bujqësor do të njihen me praktikat e mira bujqësore të xhiruara sipas instruksioneve  të veçanta, udhëzues të shkruar për kultura dhe produkte të ndryshme bujqësore, publikime, ngjarje dhe shembuj konkret nga bota reale e agrobiznesit.

Agro-data: Është një aplikacion ne vete qe synon të paraqesë të dhënat e fundit te nxjerra nga burimet kryesore të të dhënave bujqësore të vendit përfshirë ato te prodhimit, sezonalitetit, tregtisë, aktivitetit bankar dhe të dhëna të tjera relevante sidomos ato hidrometeorologjike.

Mundësi punësimi: Është kategori në të cilën paraqiten mundësitë e punësimit në sektorin e agrobiznesit dhe projektet e ndryshme, të cilat veprojnë në këtë sektor dhe prej të cilave mund të përfitojnë kontribuuesit e këtij sektori.

Grante: Kategori në të cilën prezentohen projektet të cilat përkrahin sektorin e bujqësisë në Kosovë dhe përmes të cilës paraqiten mundësitë e përfitimit të fermerëve dhe nga skemat e ndryshme të granteve të ofruara.

Standardet e cilësisë: Udhëzime specifike për prodhues, përpunues dhe tregtues të produkteve agro-ushqimore për të plotësuar standardet e njohura ndërkombëtare të sigurisë,  të cilësisë së ushqimit dhe mundësi të certifikimit në këto standarde.

Shoqatat: Një pasqyrë e shoqatave dhe kooperativave bujqësore në vend, e cila inkurajon bashkëpunim dhe rrjetëzim (ndërlidhjen) në mes tyre.

Anketat: Agroportal-ks do të shqyrtojë çështje të ndryshme të sektorit dhe rezultatet   do të publikohen në çdo kohë dhe ato do të përdoren për të identifikuar dhe ofruar informacion relevant për vizitorët.

NGJARJET
<
Dhjetor, 2023
>
DI MA ENJ PR SH
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
REZULTATI I ANKETAVE

Fermerë të dashur, çfarë lloj media-burime te informimit përdorni për marrjen e informatave në bujqësi?

MOTI