TRAJTIMI DIMËROR I MJEDRËS

Ndonëse jemi në periudhën e kalimit të stinës së dimrit, tani është koha e trajtimit dimrëror të mjedrës. Në këtë fenofazë të zhvillimit, pra, në shumicën e regjioneve ku kultivohet mjedra, me theks të veçantë në ato zona ku kultivohen varietetet vjeshtore, tanimë veç ka përfunduar faza e krasitjes dhe çeljes së llastarëve të rinj, … Vazhdoni me leximin e TRAJTIMI DIMËROR I MJEDRËS